معرفی تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی بنا شده است:
۱_همه چیز در قیمت لحاظ شده است .
۲_قیمت ها بر اساس روند ها تغییر می کند.
۳_تاریخ تکرار می شود.

تحلیلگر تکنیکال باید بتواند تنها با یک چارت بازار را تحلیل و آن را درک کند. مهم نیست چه پدیده هایی و چه اتفاق هایی در جای دیگر در حال رخ دادن است. او باید بتواند با استفاده از نموداری که در دست دارد با کمک ابزارها و نرم افزارهای تحلیلگری که وجود دارد آینده سهم را پیش بینی نماید و بگوید محتمل ترین اتفاقی که برای سهم خواهد افتاد چیست.
منظور از بند اول این است که هر عاملی که بتواند بر قیمت تاثیر بگذارد مانند سیاست، عوامل اقتصادی و بنیادی و … در قیمت سهم لحاظ شده است و تحلیلگر اخبار مثبت و منفی پیرامون سهم را در قیمت آن می بیند و به آنها توجهی ندارد. بیشتر اوقات در آغاز یک روند و یا در هیچ کس بطور قطع دلیل این تغییر جهت را ، تغییر روند بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس نمیداند ولی تحلیل گر تکنیکال به سادگی و با استفاده از الگوها می تواند این تغییر را به موقع شناسایی کند و اهداف آن را مشخص کند.

هدف از رسم نمودار یک سهم، شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت آن است. این معنی بند دوم است. هنگامی که روند روی نمودار سهم نشان از یک روند صعودی است پس در آینده شاهد افزایش قیمت سهم خواهیم بود.

بند سوم از فرضیات تحلیل تکنیکال این است که سهم گذشته خود را تکرار می کند به عنوان تومان به ۲۱۱ تومان رسیده و سپس از ۲۱۱ تومان به ۱۱۱مثال اگر سهمی در یک روند صعودی از تومان ۲۵۱ تومان تا ۱۵۱ تومان کاهش پیدا کرده، طبق این فرض این سهم پتانسیل اینکه از ۱۵۱ بند و ۳رشد نماید را دارد. به عبارتی سهم تمایل دارد تا گذشته خود را تکرار کند. به کمک این ابزارهایی که وجود دارد تحلیلگر تکنیکال می تواند تحلیلی ارائه کند که محتمل ترین روند آتی سهم را نشان دهد و ریسک معاملاتی را به حداقل برساند.

بطور کلی دو نوع تحلیل داریم : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.
هدف از تحلیل بنیادی، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت هاست. این نوع تحلیل معمولا بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت های مالی شرکت ها تمرکز می نماید تا مشخص کند آیا قیمت سهام به درستی ارزشگذاری شده است یا خیر. بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصاد ملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد.