تعریف روند و کاربرد آن

روندها و انواع آن
نقاط پیووت مینور و ماژور
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها را رسم کند در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیووت گفته میشود. پیووت ها نقاطی هستند که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیووت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.
پیووت مینور
پیووت هایی هستند که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان می کنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارند و نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار داد.
پیووت ماژور
برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس آنها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیووت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستند که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارند.

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
1ـ در این نقاط تغییر فاز مَکد شکل میگیرد
2 ـ روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور38 درصد روند قبلی رو اصلاح می کند
باید توجه داشت که پیووت های ماژور در انتهای یک روند شکل می گیرند و روند جدیدی را شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

روند،جهت حرکت بازار را مشخص می کند.

3 نوع روند داریم: روند صعودی و روند نزولی و روند خنثی

توجه داشته باشید در بازار همواره روند صعودی نیست یا همواره روند نزولی نیست بازار همیشه دارای نوساناتی هست که عرضه و تقاضا آن را مشخص می کند. برآیند همین نوسانات مثبت و منفی است که روند را مشخص می کند.

1ـ روند صعودی: در این روند برآیند نزول ها و صعودهای کوچک، صعودی است. معمولا در این  روند سقف های بالاتر تشکیل می شوند و کف های جدید از کف های قبلی بالاتر قرار می گیرند.

 

2ـ روند نزولی: برآیند نزول ها و صعودهای کوچک، نزولی است. در این روند کف ها و سقف هایپایینتر تشکیل می شوند.

3ـ روند خنثی: بازار در محدوده قیمتی ثابتی در حال نوسان است که نه نزول می کند و نه صعود. این نوع بازار نشاندهنده بلاتکلیفی و سردرگمی معامله گران است. ترید در این نوع بازار پرریسک تلقی می شود.

همواره توصیه می شود خرید در روند صعودی انجام شود، فروش در روند نزولی انجام شود و در بازار خنثی معامله انجام نشود و منتظر مشخص شدن روند بازار باشیم.

توجه داشته باشید هر روند می تواند بخشی از روند بزرگتر باشد. مثلا یک روند نزولی می تواند ،در دوره های زمانی بزرگتر جزء کوچکی باشد و در زمان بزرگتر برآیند صعودها و نزول ها صعودی و در نتیجه روند صعودی باشد. به عبارتی ساده تر یک روند نزولی کوتاه مدت می تواند در دل یک روند صعودی بلند مدت باشد که به آن اصلاح قیمتی می گویند. معمولا فواصل زمانی کمتر از 3هفته را کوتاه مدت،بین 3 هفته تا 6 ماه را میان مدت و بیشتر از 6 ماه بلند مدت می گویند.

 

خطوط روند
خط روند صعودی خطی است که در یک روند صعودی کف ها را به هم متصل می کند و خط روند نزولی خطی است که در یک روند نزولی سقف ها را به همدیگر متصل می کند. ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و کمک زیادی به درک روند آتی سهم می کند.
توجه داشته باشید که در روندهای صعودی، نقطه برخورد سهم با خط روند صعودی حکم حمایت برای آن دارد و در روندهای نزولی نقاط برخورد سهم با خط روند نزولی حکم مقاومت برای آن دارد. بدیهی است در صورت شکست خط روند صعودی رو به پایین زنگ خطر به صدا در می آید و در صورت تثبیت قیمت زیر خط روند سیگنال خروج صادر می گردد. همچنین اگر خط روند نزولی رو به بالا شکسته شود سیگنال خرید مطمئنی خواهد بود زیرا نشان از تغییر روند سهم دارد.
برای رسم این خطوط داشتن تنها 2 نقطه کفایت می کند.آنها را به هم وصل کرده و امتداد می دهیم.

برای خط روند صعودی داشتن حداقل 2 نقطه کف که دومی از اولی بالاتر باشد نیاز داریم.

همچنین برای خط روند نزولی داشتن حداقل 2 سقف که سقف دوم پایینتر از سقف اول باشد مورد نیاز است.

نکته: هرچه تعداد برخوردها با خط روند بیشتر باشد اعتبار آن بیشتر خواهد بود و شکست آن سختتر.

 

نکته 1: لازمه تثبیت شدن بالا یا پایین خط روند، تشکیل یک کندل کامل بالا یا پایین آن خط  روند است.
نکنه2: معمولا پس از شکست خط روند سهم یک برگشت به سطح شکسته شده دارد و به نوعی می خواهد آن را تست کند و سپس به راه خود ادامه می دهد که به آن پولبک می گوییم.

 

نکته 3: در مواردی که شیب خط روند زیاد باشد (بیشتر از 44 درجه) امکان دارد در بعضی مواقع خط روند بشکند اما دوباره برگردد و روند عوض نشود. این اتفاق عجیب نیست و در بازار ممکن است اتفاق بیفتد. در این مواقع باید خط روند جدید ترسیم کرد. شیب استاندارد خط روندها معمولا تا 45 درجه می باشد.

خط روند با شیب بیشتر از 45 درجه.

کانال و کانالیزه کردن روند
هنگامی که روند سهمی بین 2 خط موازی پیش برود می توان برای آن یک کانال در نظرگرفت.شناسایی کانال برای یک تریدر بسیار مهم است و می تواند در فواصل کف تا سقف کانال نوسان های خوبی بگیرد.
ترسیم کانال بسیار ساده است. قبلا ترسیم خط روند را فرا گرفتید حال کافیست خطی موازی خط روند رسم کنید بطوری که قیمت بین این 2 خط موازی قرار بگیرد.
نکته 1: هنگامی می توانیم یک کانال را معتبر بدانیم که حداقل 5 برخورد با 2 سطح بالا و پایین کانال داشته باشد.
نکته 2: هرچه تعداد برخوردهای سهم با سطوح کانال بیشتر باشد اعتبار کانال بیشتر خواهد بود.
نکته3 : شکست کف کانال صعودی به سمت پایین زنگ خطر را به صدا در می آورد و باید هشیار بود اگر زیر آن تثبیت شود روند صعودی به نزولی تبدیل می شود.
نکته4: شکست سقف کانال صعودی بیانگر رشد بیش از پیش سهم خواهد بود و می بایست کانال جدید ترسیم شود.
نکته 5: در صورت شکست کف یا سقف کانال قیمت به اندازه عرض کانال صعود یا نزول خواهد داشت.مثلا اگر عرض کانال به اندازه 200 تومان بودو سقف کانال در قیمت 300 تومان شکسته شد سهم پتانسیل رشد تا 500تومان را خواهد داشت.

نکته6: معمولاً پس از شکست سقف یا کف کانال سهم حتما یک پولبک به سطح شکسته شده خواهد داشت که فرصت معاملاتی خوبی فراهم می سازد.
نکته7: نواحی نزدیک به سقف کانال حکم مقاومت و نواحی نزدیک به کف کانال حکم حمایت دارند. همواره توصیه می شود در کف کانال اقدام به گرفتن پوزیشن خرید و در سقف کانال پوزیشن فروش بگیرید.
نکته8: در کانال صعودی هنگامی که سهم نتواند قله بالاتر از قله قبلی خود بزند باید هشیار بود که احتمال شکست کانال از کف آن وجود دارد.
کانال ها به 3 نوع هستند که عبارتند از : کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

کانال صعودی

کانال نزولی

کانال افقی

 

ترید در کانال ها

دو نوع استراتژی معاملاتی در کانال ها وجود دارد.

الف) خرید و فروش در کف و سقف کانال (Range Trading)

هنگامی که سهم به کف کانال یعنی حمایت آن نزدیک می شود پوزیشن خرید گرفته و حد سود خود را روی سقف کانال قرار می دهیم. هنگامی که قیمت به سقف کانال می رسد پوزیشن فروش گرفته و خارج می شویم فارغ از اینکه می تواند سقف کانال را بشکند یا خیر.

ب) خرید و فروش براساس شکست سقف یا کف کانال (Breakout Trading)

استراتژی ب مطمئن تر و با ریسک کمتری است. به صورتی که تریدر صبر می نماید تا سقف کانال شکسته شود سپس پوزیشن خرید می گیرد. همانطور که قبلا بیان شد شکست سقف یا کف کانال سیگنال مطمئنی مبنی بر صعود یا نزول سهم است. این تریدر حد سود خود را به اندازه عرض کانال بالاتر قرار می دهد و هر دفعه که سویینگ جدیدی شکل بگیرد استاپ خود را بالاتر می آورد.