انواع نمودارها

ساختار نمودار و انواع آن

همانگونه که بیان شد برای تحلیل نیاز به چارت یا نمودار داریم.به طور کلی 4 نوع نمودار داریم:

1ـ نمودار میله ای 
به صورت یک میله می باشد و اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی را می توان از آن دریافت کرد.

 

 

 

2ـ نمودار خطی
نمودار بصورت خطی ممتد و پیوسته است. این نمودار از وصل نمودن قیمت های پایانی بهم تشکیل می شود.

 

 

 

3ـ نمودار شمعی
معروف ترین و پراستفاده ترین نمودار، نمودار شمعی ژاپنی (Candle Stick) می باشد. این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می دهد. اگر قیمت باز شدن سهم پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد (به عبارتی سهم با افزایش قیمت روبرو شده باشد) کندل تو خالی یا سفید و اگر قیمت باز شدن سهم بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توان رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید هستند. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه (shadow) نامیده می شود.

 

 

4ـ نمودار نقطه و شکل
این نمودار بین معامله گران از محبوبیت کمتری برخوردار است و کمتر کسی از آن استفاده میکند. در این نمودار  علامت های x بیانگر افزایش قیمت و علامت های o به معنای کاهش قیمت می باشد.