استراتژي معاملاتي

 تعريف :

 

استراتژي معاملاتي به مجموعه قوانيني گفته ميشود كه به منظور كمرنگ كردن نقش احساسات و عواطف در معاملات بازار

به ما كمك ميكند. به عبارتي ديگر يك استراتژي معاملاتي از ما يك ربات ميسازد كه باعث ميشود در جايي كه بايد معامله

كنيم با حجم مشخص و نقطه ورود و خروج حد ضرر و  سود مشخص معامله كنيم. مانند تمام تجارت هاي جهان، معامله گري

هم نياز مند يك نظم و قواعد مشخص ميباشد. استراتژي معاملاتي به يك معامله گر نظم ميدهد و فكر او را مرتب ميسازد، و

من  ايمان دارم كه هرچه ذهن انسان مرتب باشد معاملات منطقي تري دارد. (معامله منطقي به معني سود دادن يك معامله

 نيست بلكه شيوه درست يك معامله است).

سيستم پيش رو حاصل تلاش چندين ساله اينجانب ميباشد، كه پاسخ كامل در رابطه با نقطه ورود و خروج حد ضرر و حد

 سود به معامله گر ميدهد.

 سلب مسئوليت:

از آنجا كه هر سيستم معاملاتي به فراخور شخصيت هر معامله گر تدوين ميشود لذا خواهشمندم قبل از استفاده از آن ١ ماه

 بر روي حساب مجازي امتحان شود. بديهي است مسئوليت استفاده از اين سيستم به عهده شخص معامله گر ميباشد.

 ابزار مورد نياز:

-Moving average  simple  42 Period with typical price (Blue)

-Moving average simple 14 Period with typical price (Red)

-Parabolic With default Setting

-Bill Williams Awesome Oscillator(AO) default setting

 نمونه اي از چارت :

 شرايط  ورود (خريد):

 سيستم معاملاتي ما بر اساس همراهي با روند است. به گونه اي كه ما تلاش ميكنيم از ابتداي روند آن را شكار كنيم .

زماني كه خط قرمز(روند كوتاه مدت) خط آبي (روند بلند مدت) رابه سمت بالا كراس كند اولين شرط ورود به معامله خريد

 برقرار ميشود.

شرط دوم انديكاتور پارابوليك ميباشد كه براي معامله خريد، نقطه انديكاتور پارابوليك بايد در زير نمودار قيمت باشد. به

 اين ترتيب دومين شرط هم برقرار ميباشد.

شرط سوم انديكاتور AO ميباشد كه براي معامله خريد بايد به رنگ سبز باشد.

نكته: توجه داشته باشيد كه در صورتي كه كراس قرمز و آبي رخ داد منتظر بمانيد تا كراس AO از تراز صفر انجام پذيرد. در

اين صورت احتمال موفقيت تريد به مراتب بيشتر ميشود.

 مثال:

  • كراس خط قرمز و آبي
  • نقطه انديكاتور پارابوليك
  • نمودار سبز رنگ انديكاتور AO شرايط ورود (فروش:)

زماني كه خط قرمز (روند كوتاه مدت) خط آبي (روند بلند مدت) را به سمت پايين كراس كند اولين شرط ما بر قرار است.

شرط دوم هم زمانيست كه نقطه انديكاتور پارابوليك در بالاي نمودار قيمت قرار داشته باشد.

شرط سوم زمانيست كه انديكاتور AO به رنگ قرمز باشد.

نكته: در صورت كراس انديكاتور AO  از تراز ٠,٠٠  به سمت پايين احتمال موفقيت تريد ما بيشتر است.

مثال:

  • كراس خط قرمز و آبي
  • نقطه انديكاتور پارابوليك
  • نمودار قرمز رنگ انديكاتور AO

نكته : توجه داشته باشيد در اين سيستم براي هر سيگنال ما بصورت instance  (لحظه اي) وارد ميشويم و خبري از معاملات پيش خريد و پيش فروش نيست.

حد ضرر: 

نكته:  توجه داشته باشيد براي هر سیگنالی كه سيستم ما به ما ارائه ميكنيد ما حجم مورد نظر را به دو قسمت تقسيم

ميكنيم كه هر كدام داراي حد ضرر و حد سود متفاوت است .

براي حد ضرر معامله اول، تراز پارابوليك نقطه حد ضرر در نظر گرفته ميشود. به عبارتي ديگر اگر معامله خريد باشد در

لحظه ورود كه پارابوليك در زير قيمت قرار دارد حد ضرر خود را ٢ پيپ پايين تر از نقطه انديكاتور پارابوليك قرار ميدهيم و

براي معامله فروش حد ضرر را ٢ پيپ بالاتر از نقطه انديكاتور پارابوليك قرار ميدهيم.( ميزان اسپرد سهم مورد معامله در

نظر گرفته شود)

براي حد ضرر معامله دوم، خط روند بلند مدت ( آبي) در نظر گرفته ميشود. اگر معامله خريد باشد به فاصله ٢ پيپ پايينتر از

آن قرار داده ميشود و بلعكس اگر معامله فروش باشد ٢ پيپ بالاتر از خط آبي قرار داده ميشود.(اسپرد سهم مد نظر قرار

گيرد)

حد سود:

براي معامله اول حد سود به اندازه حد ضرر قرار گيرد و براي معامله دوم به اندازه ٣ برابر حد ضرر قرار گيرد.

مثال: اگر حد ضرر معامله اول ٣٠ پيپ باشد حد سود آن دقيقا ٣٠ پيپ قرار ميگيرد. و اگر حد ضرر معامله دوم ٢٠ پيپ باشد

حدسود ٦٠ پيپي در نظر گرفته ميشود.

جفت ارزها و سهم هاي مناسب براي اين استراتژي:

تقريبا تمام جفت ارزهاي كه دلار آمريكا در آن قرار دارد براي اين سيستم مناسب هستند اما من سهام شركت داوجونز و

طلا و نفت را هم پيشنهاد ميكنم. سعي كنيد در يك ماه كه در حساب مجازي اين سيستم را امتحان ميكنيد ميزان حد سودهاي متفاوت و بهينه براي جفت ارزهايي كه در آنها معامله ميكنيد، پيدا كنيد.