مطالب توسط va

خرید از چین تحویل در ایران

مراکز خرید شنزن چین یکی از مراکز بسیار خوب خرید است که در آن شرکت ها و کارخانه جات خوبی با هم رقابت می کنند. به طور کلی چین اقتصاد دنیا را تسخیر کرده است و همه تجار ایرانی چشم به صادرات و واردات چین دوخته اند. ارسال کالا از چین به ایران به صورت […]