کشت و صنعت آبشیرین (آبین)

تحلیل بنیادی شرکت کشت و صنعت آبشیرین ( آبین )

 

شرکت کشت و صنت آب شيرين

(بزرگترين شرکت بورسي از منظر وسعت در ايران با مساحت بيش از ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

متر مربع، بعبارتي ٤٠٠٠ هکتار)

تهيه و تدوين : رسول چطردوز

٣-آذر-٩٨

مقدمه :

 

مي گويند حضرت آدم هنگام هبوط به زمين مشتي گندم و سي شاخه گياه با خود آورد که يکي از آن ها پسته بود؛ اين گياه حدود سه تا چهار هزار سال قبل در ايران مورد کشت و پرورش  قرار گرفت؛ سبزوار، دامغان، سمنان و کرمان از استانهاي با سابقه در کشت اين محصول هستند اما اکنون بايد به اين ليست استان قم را هم اضافه کرد.

پسته گياهي  داراي  ١١ گونه  اهلي  به  صورت  درخت و  درختچه  با برگ هاي مرکب  است؛ اين  گياه با تنوع گل دهي ارقام مختلف اين امکان را مي دهد که در سرماي ديررس، بارندگي و گرماي زودرس بهاري که از عوامل محدود کننده اقليمي محسوب مي شوند، رقمي  را انتخاب کرد  که کم ترين لطمه به گل  و  وضعيت گرده افشاني وارد کند؛ زمان گل دهي ارقام مختلف مورد تاثير شرايط محيطي از جمله اقليم منطقه ، نحوه تغذيه و کوددهي، آبياري و بافت خاک قرار مي گيرد.

اهميت اقتصادي پسته که معروف به طلاي سبز مي باشد برهيچ کس پوشيده نيست.پسته بعنوان يک محصول استراتژيک جايگاه خاصي را در بين توليدات کشاورزي دارا مي باشد که اين محصول بخش عمده اي از صادرات غير نقتي را تشکيل مي دهد. درشرايط کنوني حدود ٥٥ درصد از توليد جهاني و بيش از ٧٠ درصد از صادارت جهاني پسته در اختيار کشور ما قرار دارد.

نقشي که پسته دراقتصاد کشاورزي کشور دارد ، سبب گرديده تا مناطق زيادي که مستعد کشت اين محصول مي باشند ، به پرورش  آن اختصاص يابد. از طرف ديگر سازگاري با شرايط  نامساعد  محيطي ازجمله شوري آب وخاک مقاومت به خشکي و کم  آبي  سبب گرديده تا جايگاه ويژه اي در مناطقي که داراي شرايط  نامناسب کشت براي ساير محصولات (زراعي و باغي) هستند پيدا نمايد و اين امر از نظر اقتصادي در اين مناطق داراي اهميت خاصي مي باشد.

با توجه به کمي و شوري آب در استان قم پسته از جمله گياهاني است که مي تواند با شرايط اقليمي استان سازگار باشد؛ از سوي ديگر با توجه به تغيير الگوي کشت در استان قم از زراعت به باغباني و احداث باغهاي مناسب با شرايط آب و هوايي از برنامه هاي جهاد کشاورزي استان قم است.

مجتمع کشت و صنعت آب شيرين  در  ٤٥ کيلومتري کاشان در  اراضي  حسين آباد ميش  مست  واقع  شده  است؛ اين مجتمع در سال ٧٦ با سه هزار هکتار و با بخش هاي مختلف زراعت غلات، باغ گل محمدي، باغ انگور، باغ انار و باغ پسته شروع به کار کرد .

تاريخچه تأسيس

 شرکت کشت و صنعت آب شيرين در تاريخ ١٣٧٣/٩/٢٠ در ادارة ثبت شرکت هاي تهران در قالب شرکتي با مسئوليت محدود به ثبت رسيده است . پس از خريداري کل سهام اين شرکت در سال ١٣٧٨ توسط شرکت ايثار فجر به شرکت سهامي تغيير يافته و به اداره ثبت شرکت هاي کاشان منتقل گرديد.

لازم به ذکر است که شرکت ايثار فجر در سال ١٣٧٥/١٠/٥  تاسيس گرديده و  سرمايه آن متعلق به ١٧٠٠٠ نفر از

ايثارگران کاشان، آران و بيدگل ، نطنز، بادرود و قم مي باشد.

موضوع فعاليت شرکت

 انجام کليه امور کشاورزي، باغباني، تهيه ادوات و ماشين آلات کشاورزي ، دام داري ، دام پروري ، پرورش آبزيان ، طيور، صنايع جانبي و تبديلي کشاورزي، مواد غذايي و مسايل مربوط به آن.

محل  اجراي طرح هاي شرکت  در  زميني به وسعت تقريبي  ٥٠٠٠ هکتار در ٥٥ کيلومتري شهرستان کاشان و ٣٥ کيلومتري شهرستان قم واقع است. (حدود ١٠٠٠ هکتار آن واگذار شده است )

اهداف تأسيس شرکت آبشيرين

 استفادة حداکثري از قابليت ها و پتانسيل هاي موجود در منطقه

 ايجاد اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان کشاورزي و توسعه مشاغل مولد

 ايجاد ارزش افزوده براي داراييهاي شرکت

 مشارکت در توسعه و رشد اقتصادي کشور و منطقه

 تامين بخشي از نياز داخل کشور در راستاي خودکفايي محصولات کشاورزي

امکانات:

 ٤ حلقه چاه، ٥ رشته قنات که حداقل ٢١٠ ليتر در ثانيه و حداکثر ٣٠٠ ليتر در ثانيه است.

 ١٤کيلومتر شبکه برق رساني از روستاي آبشيرين به چاه هاي کشاورزي و تجهيز چاه هاي شرکت

 تسطيح اساسي اراضي کشاورزي جهت باغات و مزارع به مساحت بيش از ١٢٠٠ هکتار

 استخر ذخيره آب با پوشش ژئو ممبران به ظرفيت ١٠٠،٠٠٠ متر مکعب

 کانال سيماني انتقال آب با ظرفيت انتقال ٤٠٠ ليتر در ثانيه به طول ٣ کيلومتر

 لوله گذاري PVC و آزبست و پلي اتيلن به طول ٤٠ کيلومتر

 شبکه زهکش زيرزميني و

 تحت مالکيت به طول ٢٤،١٠٠ متر

 سيستم هاي آبياري تحت فشار قطره اي، بابلر با هدف استفاده بهينه از آب آبياري به مساحت ٣٠٠ هکتار

 احداث دو سد خاکي بر روي رودخانه هاي شوراب و مهرآباد هر کدام به ظرفيت ٣٠٠ هزار متر مکعب به منظور کنترل سيل و تغذيه قنوات پايين دست شرکت

 ٥ سيلوي کود دامي با ظرفيت ٥٠٠٠ تن

 جاده بين مزارع و باغات به طول ١٥٠ کيلومتر

 احداث بادشکن با درختان سازگار با اقليم ، آب و خاک منطقه با هدف کاهش خسارت بادهاي گرم و شديد به طول ١٠٠ کيلومتر

 باغات پسته شامل ارقام: احمد آقايي، اوحدي (فندقي )، کله قوچي ، عباسعلي و اکبري به تعداد ٤٢٥.٠٠٠ اصله درخت و مساحت ٦٠٠ هکتار که ٩٠% اين درختان پيوند خورده است.

 باغات انگور و گل محمدي جمعا به مساحت ٣ هکتار

 آماده سازي اراضي  به مساحت ٥٠٠ هکتار جهت کشت محصولات زراعي شامل : گندم ، جو، کلزا ، انواع صيفي جات، يونجه ، ذرت علوفه اي و…

احداث باغات پسته

طرح پسته کاري شرکت در سطح ٦٠٠ هکتار از اراضي و در قالب ٥ باغ پسته با توجه به تنوع خاک و شيب منطقه از سال

١٣٧٥ شروع شده که داراي قابليت توسعه به ١٢٠٠ هکتار مي باشد.

 –آب مورد نياز طرح احداث باغات پسته ، از طريق چاه ها و قنوات توسط شبکه اي گسترده شامل کانال آبرساني روباز، لوله

هاي زيرزميني و سيستم آبياري تحت فشار تأمين و اجرا گرديده است .

مشخصات آب هاي زيرزميني منطقه:

خروجي آبخوان قم و کاشان به سمت مزرعه آبشيرين است. به تعبيري شيب سفره هاي زيرزميني شهرستان هاي کاشان, قم و اطراف به سمت منطقه مزرعه آبشيرين است. بنابراين اين منطقه از نظر کمي فوق العاده پر آب است به گونه اي که سطح استاتيک آب هاي زيرزميني منطقه بين ٦٠ تا ٧٠ متر است. همچنين کاهش سطح ساليانه آب هاي زيرزميني در اين منطقه بسيار اندک است.

ويژگي ها:

 راه هاي دسترسي به مزرعه:

 راه آهن: مزرعه شرکت آبشيرين در کنار خط آهن اصلي شمال – جنوب کشور و بين دو ايستگاه راه آهن شوراب با فاصله  ١٠ کيلومتر و دهنار با فاصله ٢٠ کيلومتر واقع شده است.

 آزادراه : آزادراه اميرکبير و جاده قديم قم – کاشان از بين اراضي شرکت آبشيرين عبور کرده و نزديک ترين راه دسترسي را فراهم نموده است.

 فرودگاه : فاصله مزرعه تا فرودگاه بين المللي امام خميني ١٣٠ کيلومتر مي باشد.

 گمرک: شهرستان کاشان داراي واحد مستقل گمرک مي باشد.

قابليت هاي گردشگري :

با توجه به قرار گرفتن مزرعه شرکت کشت و صنعت آبشيرين در شاهراه شمال – جنوب  کشور  و  در  مجاورت اتوبان اميرکبير  و جاده قديم قم – کاشان و تردد ميليون  ها مسافر و گردشگر در طول سال و نيز با وجود جاذبه هاي  فراوان گردشگري در محدوده اين شرکت، پتانسيل بالايي جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري در اين شرکت وجود دارد.

برخي از جاذبه هاي توريستي شرکت عبارتند از :

 –باغ گل محمدي و کارگاه گلابگيري ، که با توجه به اقليم و شرايط آب و هوايي، اين منطقه داراي اولين گل از لحاظ زمان رويش مي باشد.

 –وجود رمل ها وتپه هاي شني فراوان و جاذبه هاي کوير مرکزي ايران در محدوده اراضي شرکت

 –فاصله کوتاه تا درياچه نمک ( کمتر از ٢٠ کيلومتر)

 –باغات پسته که مي تواند در فصل برداشت پذيراي مسافران و گردشگران باشد

 –وجود جاذبه هاي اکوتوريستي و پارک هاي طبيعي حيات وحش همچون انواع پرندگان شکاري همچون عقاب و شاهين و … و نيز پرندگان مهاجر

ظرفيت هاي سرمايه گذاري :

 –توسعه باغات پسته

 –احداث کارخانه هاي صنايع تبديلي مانند: اسانس گل محمدي ، توليد  گلاب، ايستگاه فرآوري پسته ، احداث کارخانه توليد کنسانتره انار و…

— سرمايه گذاري در زمينه جاذبه هاي گردشگري

آمريکا رقيب ايران در توليد و صادرات پسته

نخستين رقيب ايران در اين زمينه آمريکا است؛ آمريکا سابقه ٥٠ ساله در کشت پسته دارد و خود آن ها هم معترفند که طمع و مزه پسته ايران قابل مقايسه با پسته آمريکا نيست .

بنا به اعلام «وزارت کشاورزي ايالات متحده آمريکا» در سال زراعي ٢٠١٣ – ٢٠١٢ توليد جهاني پسته به رکورد ٦٥٠ هزار تن رسيده است که از اين ميزان ٢٥٠ هزار تن آمريکا و ٢٠٠ هزار تن در باغ هاي ايران توليد شده است ؛ از آن جايي که مصرف داخلي آمريکا تغييري نکرده صادرات آن ١٨٠ هزار تن و براي کشورمان با ٢٠ درصد افزايش ١٤٠ هزار تن برآورد شده است.

جالب است بدانيم چينيها با واردات ٣٦٦ هزار تن گوي رقابت را از ديگران ربوده اند و بعد از آن اتحاديه اروپا بزرگ ترين مصرف کنندگان پسته هستند.

بيترديد با توجه به بي آبي و شوري خاک و آب قم کشت پسته از فرصت هاي خوب اقتصادي استان ما محسوب مي شود که مي تواند در کنار ارز آوري فرصتهاي شغلي خوبي ايجاد کند.

ميزان محصول يک درخت پسته

با توجه به شرايط  نوع خاک  ،شيوه هاي  کاشت ،داشت وبرداشت ومراقبت هاي خاص  اين دوران با توجه به سن درخت ميزان محصول  پسته متغير  است.به طوري  که معمولا  انواع مرغوب پسته خيلي  کمتر از انواع نامرغوب  ،پسته مي دهند.وميزان محصول درختان جوان به مراتب کمتر از محصول درختان مسن است.در بعضي مناطق کشت،اولين محصول درخت پسته در ٥ تا ٦ سالگي اتفاق مي افتد واين در حالي است که در مناطق ديگر بين ٧ و٨ سالگي ،در مناطق کم آب حتي تا ١٢ سالگي برنما مي گردد.

البته حداکثر محصول پسته بين سن ١٥ تا ٤٠ سالگي به دست مي آيد.به طور متوسط مقدار محصول يک درخت پسته

١/٥ تا ٣ کيلوگرم پسته تازه است که بعد از خشک شدن تقريبا ٤٠٠ گرم تا ١ کيلو پسته است.   در سني که درخت حداکثر محصول را مي دهديعني از ٣٠ تا ٤٠ سالگي مقدار محصول نسبت به نوع آن متفاوت است.يعني مقدار محصولي که  درختاني  که  پسته  درشت ومرغوب  مي  دهند  ٧٠ تا ١٣٠ کيلو  پسته تازه مي  باشد.ومقدار درختان  پسته نا  مرغوب

١٠٠تا ٢٠٠ کيلو پسته تر مي باشد.

نکته :نسبت ميزان پسته خشک به مقدار پسته تازه تر در حدود ٣٠/ مي باشد بنابر اين از ١٠٠تا ٢٠٠ کيلو پسته تازه در حدود ٣٠ تا ٦٠ کيلو پسته خشک حاصل مي شود.

از نکات قابل ذکر ديگر اين که : محصول دادن درخت پسته يکنواخت نيست به طوري که در يک سال محصول زياد ودر يال بعد مقدار آن کم مي باشد.وعلت اين امر همان زيادي محصول در يکسال است که مانع ذخيره شدن مواد غذايي براي تشکيل ميوه سال دوم مي گردد.

با توجه  به نکات ذکر  شده  ما نمي توانيم  دقيقا ميزان  محصول  يک  درخت  پسته را مشخص کنيم  چرا که  انواع درختان پسته يک باغ از يک نوع نيستند،سن درختان متفاوتندواز طرفي مقدار محصول يکسال با سال ديگر متفاوت است.

خواص پسته

پسته از ميوه هاي خشک محسوب مي شود ومقدار آب آن بيش از ٨/ درصد نيست.ترکيبات پسته عبارتند از:١/٧ درصد املاح  معدني١٧/٥ درصدمواد ازت دار،٥٢ درصد  چربي  و٢٢ درصد  هيدرات  دو کاربن .گذشته از  فسفر وکلسيم  که در استحکام استخوان ،خون وعضلات اهميت فراوان دارد.در پسته مقدار قابل توجهي آهن وجود داردکه در تمام سلول هاي بدن وجودش  لازم استوبراي  ادامه  حيات وساختمان هموگلوبين وگلبولهاي قرمز خون دخالت دارد.مواد ديگر  موجود در پسته :پتاسيم ،منيزيم ،ويتامين هاي آ-ب وب٢ وويتامين e وجود دارد. پسته به عنوان يک ماده غذايي گياهي و نيرو بخش و درمان کننده بسياري از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

درختان پسته سال آوري و سال ناآوري دارند

سالآوري عارضه اي است  که  ميزان  باردهي درختان پسته در  يک سال  زياد  و  در  سال بعد  کم مي شود و  به اصطلاح کشاورزان درختان پسته در يک سال پربار و يک سال کم بار هستند؛ علت سال آوري اين است که در سالي که پسته بار مي دهد تعداد زيادي از جوانه هاي گل که عهده دار تشکيل محصول سال بعد هستند، ريزش مي کند.

درخت پسته پنج سال بعد از کشت به باردهي مي رسد و ١٣ سال زمان لازم دارد تا به باردهي اقتصادي برسد.

(بعبارتي در ١٨ الي ٢٠ سالگي درخت پسته به بلوغ مي رسد)

از هر هکتار باغ پسته مجتمع آب شيرين دو تن محصول برداشت مي شود (استناد به کيل گيري*) که شامل پنج رقم پسته احمدآقايي، اوحدي، کله قوچي و اکبري است.

از ارقام تجاري  پسته  «احمدآقايي»  است ؛  با ميوه  بادامي  شکل ،  پوست استخواني سفيد  و درشتي  ميوه  که  در  سالهاي اخير مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته و اين رقم داراي بيشترين شدت سال آوري است که در صورت اعمال مديريت صحيح به مقدار زيادي قابل کنترل است.

 «اوحدي» يکي از مهم ترين و معروف ترين ارقام تجاري پسته است؛ ارتفاع اين درخت حدود سه متر و اغلب برگ ها مرکب برگچه اي، متوسط گل ، زودرس و سال آوري متوسطي دارد؛ محصول اين رقم در دهه اول شهريور قابل برداشت است.

ميوه پسته «کله قوچي» فندقي شکل و درشت است ؛ اين رقم در مقايسه با اوحدي شاخه هاي قوي و محکم تري داشته اما نسبت به کمبود آب و مواد غذايي حساسيت بيشتري دارد؛ اين رقم در دهه دوم شهريور قابل برداشت است.

از ديگر ارقام تجاري، پسته «اکبري» است اين رقم با ميوههاي بادامي شکل و کشيده بالاترين ارزش اقتصادي را دارد؛ اما از گرمازدگي خسارت بيشتري را متحمل مي شود؛ پسته اکبري در دهه سوم شهريور قابل برداشت است .

* کيل گيري( اندازه گيري ميزان برداشت در هکتار) در اجراي عمليات کيل گيري سه درخت قوي با ميزان بار زياد ، سه درخت متوسط و سه درخت ضعيف در ميزان باردهي در نظر گرفته شده و کل محصول اين درخت ها برداشت و ميانگين پسته توليدي به عنوان ميانگين برداشت محصول باغات پسته در شهرستان در نظر گرفته مي شود .

بخش دوم :

بررسي باغات پسته و تحليل سودآوري :

اين مجتمع داراي پنج باغ پسته هر کدام به وسعت ١١٥ هکتار است که ١٥ هکتار در هر باغ مختص شوارع است و در مجموع ٤٠ کيلومتر به کانال زه کش اختصاص پيدا کرده است.

دو باغ از مجموع باغ هاي پسته به روش مکانيزه آبياري مي شود، روش آبياري در اين دو باغ قطره اي و بابلر است.

باغ ١: باغ ضعيف شرکت است که بازدهي مناسبي ندارد و شرکت درصدد آن است که طي دوسال آتي نسبت به بهبود خاک و شرايط اقليمي تمهيداتي انجام دهد.

باغ٢: عمدتا فندقي بوده که در سال ٩٣ عمليات تبديل آن به اکبري شروع شده و سال ٩٩ اولين سال باردهي آن است.

باغ٣: ترکيب متنوعي دارد و بهترين نوع پسته عباسعلي در اين باغ مي باشد. و درآمد اصلي شرکت از اين باغ است

باغ٤: ٦٠ تن احمد آقايي و ٣٠ تن اکبري محصول عمده اين باغ را تشکيل مي دهد.

باغ١٢: ٥٠ درصد باغ عمليات پيوند از فندقي به اکبري در سال ٩٣ انجام و سال ٩٩ اولين بار خود را عرضه مي کند.

*درحال حاضراز ظرفيت ٢١٠ هکتار باغ (کادر مشخص شده در جدول) بازدهي کسب ميگردد و  ٢٩٠هکتار آن از سال

٩٩ به وارد مدار توليد مي گردد.

تغييرات عمليات پيوند فندقي به اکبري :

نوع پسته  ٩٥ تغييرات عمليات پيوند فندقي به اکبري

بدليل عدم باردهي مطلوب پسته فندقي در منطقه زراعي مذکور در سال ٩٣ شرکت طي عملياتي درختان پسته فندقي را با نهال پسته اکبري پيوند زده است که عمليات بيش از ٢٠٠ هکتار به اتمام رسيده است و طي سال ٩٩ حدود ٥٠ هکتار ديگر به اتمام مي رسد. شايان ذکر است از سال ٩٩ اين ٢٠٠ هکتار به مدار بازدهي مي رسند و ظرفيت استحصال شرکت افزايش مي يابد. البته درخت پسته در ٧ سالگي بسيار کم بار است.

نکته***: باغ هاي پسته در حال حاضر با توجه به سن کم پيوند درختان با ظرفيت زير ٤٠ درصد در حال توليد محصول هستند که از سال ٩٩ ظرفيت به ٥٠ درصد و در سنوات اتي  به مرور و با توجه به بالغ شدن درختان تمام ٥٠٠ هکتار به ظرفيت توليد شرکت ٢ تا ٥ برابرافزوده خواهد شد .

 ** تا قبل از سال ٩٧ شرکت پسته را بدون فراوري به فروش مي رسانده است ولي از سال ٩٧ با توجه به ايجاد مرکز ضبط و فرآوري پسته حدود نيمي از توليد

فراوري شده و در سال ٩٨ تمام محصولات فراوري و با قيمت بسيار بالاتري به فروش مي رسد.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه مي گردد شرکت مي تواند در سال ٩٩ با فراوري حدود ٢٥٧ تن پسته با نرخ ميانگين ١٥٢٠٠٠٠ ريال به فروش ٣٩٠ ميليارد ريالي و طي سال ١٤٠٠ با فراوري ٣٠٧ تن پسته به فروش ٥٤٠ ميليون ريالي دست پيدا کند.

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه مي گردد شرکت کاملا رشدي بوده (حاشيه سود متوسط ٨٠ درصدي ) و متوسط رشد درآمد شرکت طي سال ٩٦ الي ٩٨ با متوسط رشد ١٤٩ درصدي در سرفصل سود عملياتي با رشد ٢٠٨ درصدي مواجه است.

با توجه به رسيدن درختان پسته به دوره بلوغ بازدهي شرکت از سال ٩٩ آغاز و سود خوبي نصيب سهامداران خواهد گرديد. بطوريکه با توجه به مفروضات تحليل سود براوردي سال ٩٨ حدود ٣١٨ ريال و در سال ٩٩ با بهره برداري از درختان پيوندي ٧ ساله با رشد ١٦٢ درصدي به ٨٣٤ ريال خواهد رسيد.

*** ترکيب بهاي تمام شده (مواد دستمزد سربار:  ٢٧-٤٣ و ٣٠ درصد) عمدتا دستمزد مي باشد نکته اي که در اينجا متذکر مي شويم اينکه با افزايش فروش بهاي تمام شده رشد محسوسي نخواهد کرد و پيش بيني مي گردد حاشيه سود تا

٨٥ درصد نيز رشد نمايد.

براورد تجديد ارزيابي شرکت از محل زمين :

اين شرکت بالغ بر ٤,٠٠٠ هکتار در ٤٥ کيلومتري کاشان در اراضي حسين آباد ميش مست زمين دارد با فرض براورد ارزش زمين کشاورزي براورد حدودي کارشناسي متري ١٠,٠٠٠  تومان و ٧٠٠ هکتار که از کشاورزي به ساير تغيير

کاربري داده است حداقل متري ٥٠,٠٠٠ تومان مي باشد به شرح جدول ذيل است:

با توجه به جدول فوق شرکت پتانسيل افزايش سرمايه تا ٢,٠٠٠ درصد را دارا مي باشد.

شرکت در١٥ مرداد ٩٨ در سامانه کدال به تجديد ارزيابي دارايي ها اشاره کرده است:

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=uUitanyp38mUAVxOB2qpsQ%3D%3D&rt=0&let=11&ct

 =0&ft=-1

فروش بخشي از دارايي در برنامه شرکت :

 https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=OZRIBcp0yCVsA5B3J5sjlA%3D%3D&rt=0&let=11&ct=0

در صورت انجام اين معامله و با توجه به قيمت پايه زمين مزبور که در واقع همان باغ پسته مي باشد رقمي معادل ٢,٥٠٠ الي ٣,٠٠٠ ميليارد ريال براورد مي گردد که سود غير عملياتي به ازاي هر سهم ١٠,٠٠٠ ريال کسب خواهد گرديد.

آرزو ميکنم اين محصول ارزشمند و پر خاصيت در سبد تغزيه تمام هموطنان عزيزم جايگاه ثابتي پيدا کند.

 ٣ آذر ٩٨- رسول چطردوز

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *