شرکت پالایش نفت تهران با نماد شتران که در گروه فرآورده های نفتی فعالیت می کند از نظر تحلیل تکنیکال در
آستانه صدور سیگنال خرید می باید که در این تحلیل به آن می پردازیم.

قیمت سهام شتران مدتیست در محدوده تراکمی در قالب مثلث متقارن در نوسان است. درصورتی که قیمت سهام شتران بتواند از محدوده تراکمی مثلث به سمت بالا خروج کند سیگنال صعودی سهم تایید می شود.
سقف مثلث 630 تومان می باشد. الگوی مثلث صعودی پس از شکست 630 تومان تایید شده و سیگنال خرید صادر می شود.
هدف اول مثلث، قیمت 740 تومان می باشد. و با توجه به این که روند بلند مدت سهام شتران صعودیست می توان انتظار قیمت های بالاتری را برای این سهم داشت.

  • حمایت
  • 581
  • مقاومت
  • 630
  • هدف
  • 740
  • حد ضرر
  • 560