شرکت دارويي آوه سينا (داوه)

تحلیل بنیادی شرکت دارویی آوه سینا (‌داوه)

تهيه و تدوين :

رسول چطردوز

مهر ١٣٩٨

 

شرکت داروسازي آوه سينا  توليد  کننده اشکال دارويي  جامد است. اين شرکت از تاريخ تاسيس آن در سال ١٣٨٢ انواع محصولات خود را به مشتريان داخلي  و خارجي  عرضه مينمايد. امور نظارتي ، بازاريابي و فروش و ديگر  امور اداري در دفتر مرکزي  تهران و پژوهش و پردازش فرمولاسيون  در ازمايشگاه هاي تهران صورت مي  پذيرند. مديريت مواد، توليد  و کنترل کيفت و ضمانت کيفيت در دو کارخانه مجزا در شهر صنعتي کاوه واقع در ساوه در ٩٠ کيلومتري جنوب تهران انجام مي شوند.

  • شرکت داروسازي آوه سينا در سال ١٣٩٥ توسط معاونت پژوهش و پردازش نهاد رياست جمهوري شرکت دانش بنيان

(اما مشخص نيست چرا ماليات پرداخت مي کند) شناخته شده است. کسب اين رتبه بر اساس پيشينه ممتاز آوه سينا در امر پژوهش و پردازش مي باشد. مقالات متعدد در نشريات علمي و ثبت اختراع هاي بين المللي شاهدي بر اين مدعا هستند.

  • اين شرکت در سال ١٣٩٤ موفق به دريافت جايزه  تکنولوژي -کيفيت (Technology-Quality Award) در صنايع دارويي از اتحاديه ي اروپا  (ICS GROUP) گرديد.

پژوهش و پردازش

 

  • مهمترين وجه تمايز اين شرکت با ساير شرکتهاي داروسازي داخلي ميباشد و متشکل از تيم هاي پژوهش -پردازش شامل شيميدانان با مدارک دکترا و فوق ليسانس ، دکتري داروسازي به همراه تيم پشتيباني کارکنان فني  شامل مهندسان شيمي ، مکانيک و الکترونيک است.
  • همکاري تنگاتنگ با بسياري از دانشگاه هاي ممتاز و مؤ◌سسات علمي کشور.
  • عضويت علمي متخصصين اين شرکت در دانشگاه هاي عمده در تهران و تدريس واحد هاي شيمي و مهندسي دارو سازي توسط ايشان در دانشگاه ها موجب ارتباط نزديک اين شرکت با مراکز اصلي تحقيقاتي کشور ميباشد.
  • به کار گيري تجهيزات مدرن و به روز آزمايشگاهي از قبيل ,HPLCs, GCs, UV, IR Atomic Absorption

 Polarimeter, etc.

  • دسترسي به تجهيزات ويژه پژوهشي از قبيل C NMR, Mass Spec, X-ray and١٣ H and١ High resolution) (Power X-rayاز طريق دانشگاهاي عمده کشور.
  • ثبت بيش از ٤٠ اختراع در امريکا و بالغ بر ٦٠٠ اختراع در ديگر کشور هاي جهان و انتشار مقالات علمي متعدد در نشريات طراز اول علمي در رشته شيمي مويد  اهميت پژوهش و پردازش در شرکت آوه سينا ميباشد www.freepatentsonline.com//http:.

بازار اصلي، وضعيت رقابتي و جايگاه شرکت

 

بازارهاي اصلي گروه شامل شرکت هاي پخش دارويي فعال در داخل و صادرات دارو و شرکت هاي داروسازي مي باشد. بر اساس  آخرين گزارش  در دسترس  آمارنامه دارويي  کشور، شرکت داروسازي آوه سينا در سال ١٣٩٦ دربين ١٨٧ شرکت داروسازي کشور رتبه ٤٠ را در فروش عددي و رتبه ٤٩ را در فروش ريالي بدست آورد.

ساختار واحد تجاري و نحوه ارزش آفريني

 

مجموعه داروسازي آوه سينا شامل شرکت هاي داروسازي آوه سينا )سهامي عام(، صنايع شيميايي و دارويي ارسطو سهامي خاص( و پخش دايا دارو)سهامي خاص ( مي باشند و تا اندازه اي زنجيره ارزش در صنعت دارو از توليدمواد اوليه ، توليد دارو و توزيع را در بر مي گيرد. مشخصات شرکت هاي گروه به شرح زير است .

 

 

دارنده ٨٥ عنوان اختراع ثبت شده که در سايت زير قابل مشاهده است :

 

http://www.freepatentsonline.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=khashayar+karimian&submit=

 &patents_us=on

 

 

صنايع دارويي به دو بخش عمده تقسيم مي شوند:

١- صنايع توليد مواد اوليه دارويي API =Active Pharmaceutical Ingredient

اين صنعت در حقيقيت جزء صنايع شيميايي محسوب مي شود که محصول نهايي آن ، مواد اوليه (مؤثره ) داروهاي نهايي مي باشند.

٢-  صنايع Finished Dosage

در اين صنعت مواد دارويي فرمولاسيون شده و به شکل داروي نهايي قرص، کپسول ، شربت ، ويال ، تزريقي و … بسته بندي مي شوند .

*** ايجاد زنجيره ارزش در هرصنعتي باعث کاهش چشمگير بهاي تمام شده و مزيت رقابتي در آن صنعت

مي گردد.

 

بررسي شرکت هاي زير مجموعه :

پخش دايا دارو :

 

 

شرکت پخش دايا دارو در سال ١٣٨٦ توسط شرکت دايا طب و به عنوان پخش سراسري تاسيس گرديد. اين شرکت با تکيه بر کالاهاي وارداتي شرکت دايا طب و تجربيات گروه دايا در زمينه پخش فرآورده هاي بهداشتي و غذايي روند رو به رشد خود را آغاز نمود و موفق شد تا سال ١٣٩٤ با ١٣ مرکز پخش و انبار مرکزي ملکي در نزديکي تهران به فعاليت خود ادامه دهد.

با توجه به افزايش تعداد پخشها و سخت شدن رقابت در بازار دارويي و افت جايگاه شرکت پخش دايا دارو در رنکينگ تصميم بر آن شد که با مهندسي مجدد ساختار شرکت با تواني مضاعف در بازار دارويي حضور فعال خود را به نمايش بگذارد . لذا از آذر ماه ١٣٩٤ مذاکراتي جهت اضافه شدن شرکتهاي توليدي براي حضور در سهامداري پخش دايا دارو آغاز گرديد.

در حال حاضر گروه دارويي روناک دارو که هلدينگهاي خوش نام داروسازي کشور هستند با خريد ٥١% سهام شرکت پخش دايا دارو شرکت آوه سينا با ٢٤ درصد خريد سهام اين پخش ، توان رقابتي دايا دارو را در بازار افزايش داده و امروز جايگاه شرکت پخش دايا دارو از مرتبه ٣٣ به ٢٦ تغيير پيدا کرده است و با فروشي بيش از دويست ميليارد تومان در سال سهمي حدود ١% بازار دارويي را داشته باشد.

 

صنايع شيميايي دارويي ارسطو

 

 

صنايع شيميايي دارويي ارسطو اولين توليد کننده مواد موثره دارويي در ايران در بخش خصوصي ميباشد. اين شرکت در سال ١٣٧٢ تاسيس گرديده و از سال ١٣٧٥ تامين کننده مواد موثره دارويي به مشتريان  داخلي و خارجي ميباشد. بخش هاي پژوهش و پردازش،امور نظارتي ، فروش و بازار يابي و ديگر امور مالي و اداري در دفاتر تهران متمرکز گرديده . امور پردازش فرايند، توليد، کنترل کيفي و ضمانت کيفيت و همچنين مديريت مواد در کارخانه شرکت ارسطو ، واقع در شهر صنعتي کاوه ، در ٩٠ کيلو متري جنوب تهران انجام ميگيرد.

 شرکت شيميايي  دارويي  ارسطو در سال ١٣٩٥ توسط معاونت پژوهش و پردازش نهاد رياست جمهوري شرکت دانش بنيان شناخته شده است. کسب اين رتبه بر اساس پيشينه ممتاز ارسطو در امر پژوهش و پردازش مي باشد. مقالات متعدد در نشريات علمي و ثبت اختراع هاي بين المللي شاهدي بر اين مدعا هستند.

 شرکت ارسطو اولين توليد کننده  مواد موثره ي دارويي پرخطر (High Potency APIs HiPo) در سيستم هاي توليد بسته است. حدود مواجهه  شغلي (OELs) براي مواد موثره دارويي پر خطر اين مجموعه توسط مراجع ذيصلاح در مراحل مختلف توليد اندازه گيري شده و مشخص گرديد که سطح بسيار پايين تري حتي از سختگيرانه ترين حدود مجاز را دارد (لطفا به محصولات ضد سرطان مراجعه کنيد). سيستم هاي بسته گلاس لايند و استينلس استيل و ايزولاتور ها توسط مهندسين اين مجموعه طراحي و توسط توليد کنندگان داخلي ساخته شده است.

 پژوهش و پردازش

 

 پژوهش و پردازش مهمترين وجه تمايز شرکت ارسطو با ساير شرکتهاي توليد مواد موثره دارويي داخلي بوده و متشکل از تيم هاي پژوهش-پردازش شامل شيميدانان با مدارک دکترا، دکتراي داروسازي و فوق ليسانس ، به همراه تيم پشتيباني کارکنان فني شامل مهندسان شيمي ، مکانيک و الکترونيک است.

 عضويت علمي متخصصين اين شرکت در دانشگاه هاي عمده در تهران و تدريس واحد هاي شيمي و مهندسي دارو سازي توسط ايشان در دانشگاه ها موجب ارتباط نزديک اين شرکت با مراکز اصلي تحقيقاتي کشور ميباشد.

 به کار گيري تجهيزات مدرن و به روز آزمايشگاهي از قبيل ,HPLCs, GCs, UV, IR, Atomic Absorption

 Polarimeter, etc .

 دسترسي به تجهيزات ويژه پژوهشي از قبيل C NMR, Mass Spec, X-ray١٣ H and١ High resolution)  (and Power X-rayاز طريق دانشگاهاي عمده کشور

 ثبت بيش از ٤٠ اختراع در امريکا و انتشار بالغ بر ٦٠٠ مقاله در نشريات تراز اول علمي در رشته شيمي مويد

اهميت پژوهش و پردازش در شرکت ارسطو ميباشد.www.freepatentsonline.com//http:

 مقالات علمي متعدد در نشريات علمي با ضريب اثر گذاري (Impact Factor) بالا.

 پژوهش و پردازش در حوزه سنتز و  فرايندهاي جديد  (Non-infringing Process Development) با ثبت مالکيت فکري بين المللي .

 توان بالاي علمي شرکت ارسطو پردازش فرايند هاي جديد براي محصولات تحت ثبت اختراع را ممکن نموده که اين امر موجب صادرات محصولات تحت ثبت اختراع فرايند  (Process Patent) اين شرکت به کشور هايي چون

کانادا، المان و برزيل گرديده.

 سنتز، تعيين ساختار، درجه خلوص، تعيين مقدار و مشخصه هاي کيفي استانداردهاي ثانويه براي محصولات اين شرکت بر اساس معيارهاي تعريف شده در(٣.٣ ,٣.٢ ,٢.١١ ,and ICH QA٦ ١١.١ ICH QA٧;٣١.S.٣٢ ,ICH) ICH M$Q

 

طرح توسعه و پروژه ملي شرکت ارسطو :

 

بررسي بازار مواد اوليه داروهاي ضد سرطان

 

مجموع ارزش مواد اوليه داروهاي ضد سرطان رقمي حدود ٤٠٠٠ ميليارد ريال مي باشد که با توجه به ظرفيت هاي شرکت ارسطو کسب بازار بيش از ٥٠ درصد براي اين شرکت کاملا در دستر س مي باشد

ذکر ٢ نکته در خصوص تامين مواد اوليه داروهاي ضد سرطان حائز اهميت است :

١-  کل مواد اوليه تاميني ساير شرکتهاي دارو ساز در حال حاضر وارداتي مي باشد و شرکت ارسطو اولين شرکت است که به فرمول پيچيده (IPA) ماده موثره دستيابي پيدا کرده است.

٢-  اين مواد در حال حاضر با ارز ٤٢٠٠ توماني تامين ميگردد که با توجه به سياستهاي دولت  تا اواخر سال اين ارز حذف و ارز نيمايي در اختيار تهيه کنندگان مواد اوليه قرار مي گيرد. بعبارتي بازار ١٠٠٠ ميليارد توماني براي تامين کننده انحصاري اين مواد يعني” ارسطو”

اما آنچه ارزشگذاري را براي ما پيچيده مي نمايد براورد ارزش حق اختراع يا همان Patent مي باشد که تا بحال بندرت مقاله يا تحليلي در اين خصوص برخورد کرده ام مخصوصا در خصوص دارو و آن هم از نوع داروهاي خاص و ضد سرطان و به ناگزير به رفرنس هاس معتبرخارجي نظير مرکز ملي اطلاعات زيست فناوري آمريکا  مراجعه کرديم , نتيجه شگفت آور است که بدليل عدم اطاله کلام لينک هاي مورد نظر به شرح ذيل تقديم مي گردد.

به عنوان مثال در يکي از مقاله هاي تحليلي بورس اوراق بهادار ايالات متحده که بر روي ١٠ داروي سرطاني انجام شده است هزينه  متوسط  توليد  يک  داروي  سرطان تنها ٦٤٨ ميليون دلار  مي باشد. و متوسط زمان به نتيجه رسيدن يک داروي سرطاني حدود ٧.٣ سال است و سرانجام بعد از تمام اين مراحل تعداد داروهاي کمي تاييديه سازمان غذا و دارو آمريکار ا اخذ مي کنند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC/5710275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6488126/

حال ارزشگذاري شرکت ارسطو را با کشف ماده موثره ٩ داروي ضد سرطان به مخاطبين و کارشناسان عزيز واگذار ميکنم .

با توجه به مستندات پيش رو شرکت اوه سينا و زير مجموعه آن کمتر از ١٠ درصد ارزش ذاتي در حال معامله هستند (در زمان نگارش اين تحليل ارزش مارکت اين شرکت رقمي معادل ٦٠٠ ميليارد تومان مي باشد)

قيمت يکي از داروهاي خوراکي ضد سرطان که شرکت آوه سينا توليد خواهد کرد کپسدل vorinostat با نام

تجاري  Zolinza:

https://www.drugs.com/price-guide/zolinza

قيمت تنها يک کپسول ١٠٠ ميلي گرمي ١٣٠ دلار , دقت کنيد يک “کپسول “

البته اين آمار نه از اين جهت که اين دارو بايد در ايران نيز اين قيمت باشد بلکه براي دانستن ارزش ذاتي اين محصول است.

شايان ذکر است برخي مواد اوليه ضد سرطان در حال حاضر توسط شرکت ارسطو توليد و به فروش مي رسد:

بررسي اثر توليد١٠ داروي ضد سرطان شرکت آوه سينا :

 

جدول مقداري :

 

با مراجعه به امار نامه دارويي کشور متوجه شديم اين دارو (شايد به دليل قيمت خيلي بالا -هر يک کپسول ١٣٠ دلار) در ليست داروهاي وارداتي نيست اما با توجه به اينکه ميانگين ساير داروهاي سرطاني بيش از ٨٥٠٠٠ واحد است به همين دليل در شرايط بسيار محتاطانه ميانگين مصرف سالانه در گزارش ٥٠٠٠٠ واحد در نظر گرفته شده است .

جدول ريالي :

 

همانگونه که مشاهده مي گردد شرکت اوه سينادر سال ٩٩ مبلغ ٥١٧ ميليارد ريال و در سال ١٤٠٠ حدود ١,٥١٤,٥١٠ ميليارد ريال (با ارز٤٢٠٠ توماني ) از بازار اين اقلام دارويي ضد سرطان را مي تواند تصاحب نمايد.

براورد عملکرد مالي با توجه به طرح توسعه :

 

با توجه به مفروضات فوق شرکت دارويي اوه سينا در سال ٩٩ در صورت عدم حذف ارز ٤٢٠٠ توماني به سود تلفيقي در محدوده ١٨٠٠ ريال و در سال ١٤٠٠ به سود هرسهم ٣٩٠٠ ريالي کسب نمايد. و درصورت حذف ارز به سود تلفيقي بيش ٨٠٠٠ ريال در سال ١٤٠٠ دست پيدا کند.

پروژه اتاق هاي تميز (Hazard Room) جهت توليد داروهاي خاص :

 

 

*** اميدوارم روزي برسه که هيچ يک از هموطنان عزيزم از اين دارو ها استفاده نکنند.

تهيه و تدوين :

رسول چطردوز

٢٩ مهر ٩٨

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *