نماد (رمپنا) مربوط به شرکت سرمایه گذاری گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) – بازار اول (تابلوي فرعي) بورس معامله می گردد. این شرکت که در گروه شرکت های سرمایه گذاری ها قرار دارد از نظر تحلیل تکنیکال در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری قرار گرفته که در این تحلیل به آن می پردازیم.

همانطور که در نمودار مشاهده می نمایید قیمت از محدوده تراکمی خارج شده است . حال انتظار داریم قیمت سهام رمپنا پس از بوسه خداحافظی با مقاومت شکسته شده به سمت سقف کانال صعودی در ۱۶۵۰ تومان حرکت کند . محدوده حمایتی سهم ۱۲۱۰الی ۱۲۴۰تومان و اولین مقاوت قیمت ۱۳۲۵ تومان است .

  • حمایت
  • ۱۲۱۰-۱۲۴۰
  • مقاومت
  • ۱۳۲۵
  • هدف
  • ۱۶۵۰
  • حد ضرر
  • ۱۱۹۰