در نمودار قیمت شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نماد ثنوسا ، شاهد کانالی صعودی هستیم. نوسانات اخیر سهم تشکیل یک مثلث ادامه دهنده صعودی داده و با شکست ضلع بالایی مثلث، الگو تایید شده است.
حال انتظار داریم پس از پولبک به سطح شکسته شده در محدوده 440 تومان، مجدد صعود قیمت ثنوسا آغاز شود.
پس از عبور از مقاومت 500 تومانی، قیمت توانایی دستیابی به سقف کانال (666 تومان) که در تلاقی با فیبو 2.618 رتریس هست، دارد.

  • حمایت
  • 440
  • مقاومت
  • 500
  • هدف
  • 666
  • حد ضرر
  • 400