در نمودار قیمت شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نماد ثنوسا ، شاهد کانالی صعودی هستیم. نوسانات اخیر سهم تشکیل یک مثلث ادامه دهنده صعودی داده و با شکست ضلع بالایی مثلث، الگو تایید شده است.
حال انتظار داریم پس از پولبک به سطح شکسته شده در محدوده ۴۴۰ تومان، مجدد صعود قیمت ثنوسا آغاز شود.
پس از عبور از مقاومت ۵۰۰ تومانی، قیمت توانایی دستیابی به سقف کانال (۶۶۶ تومان) که در تلاقی با فیبو ۲٫۶۱۸ رتریس هست، دارد.

  • حمایت
  • 440
  • مقاومت
  • 500
  • هدف
  • 666
  • حد ضرر
  • 400