تاریخ زمان باقی مانده کشور رویداد اهمیت مقدار قبلی مورد انتظار اعلام شده
Tuesday, May 26, 2020
May 26, 00:00 تولید ناخالص داخلی (QoQ) -10.6% -7.4% -4.7%
تولید ناخالص داخلی (QoQ) تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، منتشر شده توسط وزارت آمار سنگاپور ، ارزش خلاصه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور یا منطقه مربوطه را اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی منطقه یکی از راه های اندازه گیری اندازه اقتصاد آن است.
May 26, 00:00 تولید ناخالص داخلی (YoY) -2.2% -1.5% -0.7%
تولید ناخالص داخلی (YoY) تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، منتشر شده توسط وزارت آمار سنگاپور ، ارزش خلاصه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور یا منطقه مربوطه را اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی منطقه یکی از راه های اندازه گیری اندازه اقتصاد آن است.
May 26, 04:30 فهرست فعالیتهای صنعت (MoM) -0.6% 0.0% -3.8%
Index Activity Industry (MoM) تمام شاخص های فعالیت صنعت منتشر شده توسط وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت تغییر ماهانه در تولید کلی توسط کلیه صنایع اقتصاد ژاپن را ثبت می کند. این شاخص ، تولید ناخالص داخلی ژاپن و ارقام رشد کلی را نشان می دهد ، و بینشی در مورد سطح فعلی توسعه اقتصادی ژاپن ارائه می دهد. به طور معمول ، خواندن بالا برای JPY مثبت (یا صعودی) تلقی می شود ، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود.
May 26, 05:00 تولید صنعتی (YoY) 16.5% -0.6% 13.0%
صنعت تولید صنعتی (YoY) یک دسته اصلی فعالیت تجاری است. برای اهداف آماری ، صنایع به دنبال یک کد طبقه بندی یکنواخت مانند طبقه بندی استاندارد صنعتی (SIC) طبقه بندی می شوند. تغییرات در حجم تولید کالاهای کارخانه ها ، معادن و خدمات کشور با شاخص تولید صنعتی که توسط وزارت آمار سنگاپور منتشر شده اندازه گیری می شود. افزایش آمار تولید صنعتی حاکی از افزایش رشد اقتصادی است و می تواند بر احساسات به سمت پول محلی تأثیر بگذارد.
May 26, 05:00 تولید صنعتی (MoM) 21.7% -9.1% 3.6%
صنعت تولید صنعتی (MoM) یک دسته اصلی فعالیت تجاری است. برای اهداف آماری ، صنایع به دنبال یک کد طبقه بندی یکنواخت مانند طبقه بندی استاندارد صنعتی (SIC) طبقه بندی می شوند. تغییرات در حجم تولید کالاهای کارخانه ها ، معادن و خدمات کشور با شاخص تولید صنعتی که توسط وزارت آمار سنگاپور منتشر شده اندازه گیری می شود. افزایش آمار تولید صنعتی حاکی از افزایش رشد اقتصادی است و می تواند بر احساسات به سمت پول محلی تأثیر بگذارد.
May 26, 05:00 فهرست قیمت مصرف کننده (YoY) 0 -0.4 -0.700
شاخص قیمت مصرف کننده (YoY) شاخص قیمت مصرف کنندگان (CPI) ، منتشر شده توسط آمار سنگاپور ، نرخ تغییر قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط خانوارها را اندازه گیری می کند. این تغییرات در میانگین سطح قیمتها در یک دوره زمانی را اندازه گیری می کند. شاخص بهای مصرف کننده پرمصرف ترین شاخص تورم است و منعکس کننده تغییرات در هزینه دستیابی به یک سبد کالاها و خدمات ثابت توسط مصرف کننده متوسط است.
May 26, 06:00 صادرات (MoM) 21328M 16308M
صادرات (وزارت امور خارجه) صادرات کالاها و خدمات ، منتشر شده توسط اداره فدرال گمرک ، شامل معاملات در کالاها و خدمات (فروش ، داد و ستد کالا ، هدایا یا کمکهای مالی) از ساکنان به غیر مقیم است.
May 26, 06:00 واردات (MoM) 17308M 12265M
واردات (وزارت امور خارجه) واردات کالا و خدمات ، منتشر شده توسط اداره فدرال گمرک ، شامل معاملات در کالاها و خدمات (خرید ، سود ، هدیه یا کمک هزینه) از افراد غیر مقیم به ساکنان می باشد.
May 26, 06:00 تراز تجاری 4020M 4.043M
تراز تجاری تراز تجاری که توسط اداره فدرال گمرک منتشر شده است ، معیار میزان تعادل بین واردات و صادرات است. ارزش مثبت مازاد تجارت را نشان می دهد در حالی که یک ارزش منفی کسری تجاری را نشان می دهد. هرگونه تغییر در ارقام ، اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی ، اگر تقاضای ثابتی در ازای صادرات سوئیس مشاهده شود ، این امر به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل می شود و برای CHF نیز باید مثبت باشد.
May 26, 06:00 خرده فروشی (YoY) -3.7% -2.6%
خرده فروشی (YoY) فروش خرده فروشی که توسط آمار دانمارک منتشر شده است ، اندازه گیری تغییرات در فروش بخش خرده فروشی دانمارک است. این عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. تغییرات درصد نشان دهنده نرخ تغییرات چنین فروشهایی است. این تغییرات به عنوان شاخص هزینه های مصرف کننده به طور گسترده دنبال می شود. خواندن بالا برای کرون دانمارکی به عنوان مثبت (یا صعودی) دیده می شود ، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا خرس) تلقی می شود.
May 26, 06:00 بررسی اعتماد به نفس مصرف کننده Gfk -23.400 -18.9 -18.900
بررسی اعتماد به نفس مصرف کننده Gfk اعتماد مصرف کننده GfK شاخص برتر است که میزان اعتماد به نفس مصرف کننده در فعالیت های اقتصادی را اندازه گیری می کند. سطح بالایی از اعتماد مصرف کننده توسعه اقتصادی را تحریک می کند در حالی که سطح پایین منجر به رکود اقتصادی می شود. به طور کلی ، خواندن بالا برای EUR مثبت است (یا صعودی) ، در حالی که خواندن پایین منفی (یا نزولی) است.
May 26, 06:45 جو تجاری 82 85.0
وضعیت کسب و کار وضعیت تجاری کسب و کار منتشر شده توسط INSEE ، بررسی وضعیت فعلی تجارت در فرانسه است. این نشان دهنده عملکرد کل اقتصاد فرانسه از منظر کوتاه مدت است. رشد مثبت اقتصادی حرکات صعودی برای یورو را پیش بینی می کند ، در حالی که رشد منفی به عنوان نزولی است.
May 26, 08:00 بیکاری (وزارت امور خارجه) 5.4% 5.7% 5.8%
بیکاری (وزارت امور خارجه) نرخ بیکاری منتشر شده توسط دفتر مرکزی آمار تعداد کارگران بیکار تقسیم شده توسط کل نیروی کار غیرنظامی است. این یک شاخص برجسته برای اقتصاد لهستان است. در صورت بالا رفتن نرخ ، این نشانگر عدم گسترش در بازار کار لهستان است. در نتیجه ، افزایش منجر به تضعیف در اقتصاد می شود. به طور معمول ، کاهش این رقم برای Zloty لهستانی به عنوان مثبت (یا صعودی) مشاهده می شود ، در حالی که این افزایش به عنوان منفی (یا نزولی) مشاهده می شود.
May 26, 10:00 بررسی معاملات توزیع کالا CBI - تحقق یافته (MoM) -55.0% -50.0%
CBI Survey Trades Survey - Realized (MoM) بررسی معاملات توزیع تجاری CBI که توسط کنفدراسیون صنعت بریتانیا منتشر شده است ، نشانگر روندهای کوتاه مدت در بخش توزیع خرده فروشی و عمده فروشی انگلستان است. این بررسی تمایل به تأثیرگذاری در تدوین سیاست اقتصادی در بانک انگلیس و درون دولت دارد. معمولاً ، خواندن بالا برای GBP مثبت یا صعودی تلقی می شود ، در حالی که خواندن پایین منفی یا نزولی است.
May 26, 11:00 تولید ناخالص داخلی (QoQ) -1.6%
تولید ناخالص داخلی (QoQ) تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط INEGI اندازه گیری از ارزش کل کلیه کالاها و خدمات تولید شده توسط مکزیک است. تولید ناخالص داخلی به عنوان یک اقدام گسترده فعالیت اقتصادی و بهداشت در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، خواندن بالا برای Peso مثبت (یا صعودی) تلقی می شود ، در حالی که یک روند منفی به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود.
May 26, 11:00 تولید ناخالص داخلی (YoY) -1.6% -0.4%
تولید ناخالص داخلی (YoY) تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط INEGI اندازه گیری از کل ارزش کلیه کالاها و خدمات تولید شده توسط مکزیک است. تولید ناخالص داخلی به عنوان یک اقدام گسترده فعالیت اقتصادی و بهداشت در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، خواندن بالا برای Peso مثبت (یا صعودی) تلقی می شود ، در حالی که یک روند منفی به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود.
May 26, 12:00 تورم نیمه ماه -0.01% 0.01%
تورم اواسط ماه تورم IPCA که توسط مؤسسه Brasileiro de Geografia e Estatistica منتشر شده است ، اندازه گیری از حرکت قیمت ها با مقایسه قیمت خرده فروشی از مصرف خانواده ها با قدرت خرید تا چهل حداقل دستمزد است. قدرت خرید BRL در اثر تورم پایین می رود. IPCA یک شاخص کلیدی برای اندازه‌گیری تورم و تغییرات روند خرید است. داده ها 15 روز قبل از ماه مرجع جمع آوری می شود. به طور کلی ، خواندن بالا برای BRL مثبت (یا صعودی) تلقی می شود ، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا خرس) تلقی می شود.
May 26, 12:00 تصمیم نرخ بهره MNB 0.9% 0.9%
تصمیم نرخ بهره MNB تصمیم نرخ بهره توسط بانک Magyar Nemzti اعلام می شود. اگر این بانک نسبت به چشم انداز تورمی اقتصاد کراس دارد و نرخ بهره را بالا می برد ، برای HUF مثبت یا صعودی تلقی می شود ، در حالی که یک چشم انداز تازه برای اقتصاد (یا کاهش نرخ) منفی تلقی می شود ، یا نزولی ، برای ارز.
May 26, 12:30 فهرست فعالیتهای ملی فدرال شیکاگو -4.190
شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو (CFNAI) ، منتشر شده توسط بانک مرکزی فدرال رزرو شیکاگو ، یک شاخص ماهانه است که برای سنجش فعالیت کلی اقتصادی و فشار تورمی مرتبط طراحی شده است.
May 26, 13:00 نرخ بیکاری 4.7% 5.5%
نرخ بیکاری نرخ بیکاری که توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه منتشر شده است تعداد کارگران بیکار تقسیم شده توسط کل نیروی کار غیر نظامی است. این یک شاخص برجسته برای اقتصاد روسیه است. در صورت بالا رفتن نرخ ، این نشانگر عدم گسترش در بازار کار روسیه است. در نتیجه ، افزایش منجر به تضعیف در اقتصاد می شود. به طور معمول ، کاهش رقم برای روبل روسیه مثبت (یا صعودی) است ، در حالی که افزایش آن به عنوان منفی (یا نزولی) مشاهده می شود.
May 26, 13:00 مانده حساب جاری یورو -€266B
مانده حساب حساب جاری حساب جاری که توسط Narodna banka Slovenska منتشر شده است ، جریان خالص معاملات جاری ، از جمله کالاها ، خدمات و پرداخت بهره به جمهوری اسلواکی است. مازاد حساب جاری نشان می دهد که جریان سرمایه به اسلواکی از کاهش سرمایه فراتر رفته است. خواندن بالا برای یورو مثبت است (یا صعودی) ، در حالی که خواندن پایین منفی (یا نزولی) محسوب می شود.
May 26, 13:00 شاخص های قیمت خانه S&P / Case-Shiller (YoY) 3.5% 3.3%
شاخص های قیمت خانه S&P / Case-Shiller (YoY) شاخص های قیمت خانه S&P / Case-Shiller منتشر شده توسط Standard & Poor's به بررسی تغییرات در ارزش بازار املاک و مستغلات مسکونی در 20 منطقه در سراسر ایالات متحده است. این گزارش به عنوان شاخصی برای سلامت بازار مسکن ایالات متحده عمل می کند. به طور کلی ، خواندن بالا برای USD مثبت یا مثبت است ، در حالی که خواندن پایین منفی یا نزولی است.
May 26, 13:00 فهرست قیمت مسکن (MoM) 0.7% 0.3%
صفحه اول قیمت مسکن (MoM) شاخص قیمت مسکن منتشر شده توسط آژانس دارایی فدرال مسکن ارزش تخمینی شرایط بازار مسکن را ارائه می دهد. این یک شاخص مهم است زیرا بازار مسکن به عنوان یک عامل حساس برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود. به طور کلی ، خواندن بالا برای USD مثبت یا مثبت است ، در حالی که خواندن پایین منفی (یا نزولی) است.
May 26, 14:00 43 دقیقه تغییر فروش جدید خانه (MoM) -15.4% -21.9%
تغییر فروش جدید خانه (MoM) تعداد فروش خانه های جدید منتشر شده توسط دفتر سرشماری ایالات متحده ، معیار مهمی از شرایط بازار مسکن است. خریداران خانه برای تأمین و تأمین مالی خانه های خود پول خرج می کنند بنابراین در نتیجه تقاضا برای کالاها ، خدمات و کارمندان تحریک می شود. به طور کلی ، خواندن بالا به عنوان صعودی برای USD ، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی است.
May 26, 14:00 43 دقیقه اعتماد به نفس مصرف کننده
اعتماد به نفس مصرف کننده اعتماد مصرف کننده منتشر شده توسط هیئت کنفرانس ، میزان اعتماد به نفس افراد نسبت به فعالیت اقتصادی را ضبط می کند. سطح بالایی از اعتماد مصرف کننده توسعه اقتصادی را تحریک می کند در حالی که سطح پایین منجر به رکود اقتصادی می شود. به طور کلی ، خواندن بالا برای USD نیز مثبت است ، در حالی که خواندن پایین منفی است. توجه: به دلیل محدودیت های هیئت کنفرانس ، تقویم اقتصادی ما ارقام این شاخص را ارائه نمی دهد.
May 26, 14:00 43 دقیقه فروش خانه جدید (MoM) 0.627M 0.49M
فروش جدید خانه (MoM) تعداد فروش خانه های جدید منتشر شده توسط دفتر سرشماری ایالات متحده ، معیار مهمی از شرایط بازار مسکن است. خریداران خانه برای تأمین و تأمین مالی خانه های خود پول خرج می کنند بنابراین در نتیجه تقاضا برای کالاها ، خدمات و کارمندان تحریک می شود. به طور کلی ، خواندن بالا به عنوان صعودی برای USD ، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی است.
May 26, 14:30 1 ساعت و 13 دقیقه صفحه اول نمایندگی تجاری Dallas Fed -73.700
نمایه تجاری تولید Dallas Fed صندوق بین المللی پول دالاس ماهانه بررسی چشم انداز تولید تگزاس را به صورت ماهانه انجام می دهد تا ارزیابی به موقع از فعالیت های کارخانه ایالتی را بدست آورد. شرکت های بانک مرکزی فدرال رزرو از دالاس سؤال می کنند که آیا میزان تولید ، اشتغال ، سفارشات ، قیمت ها و سایر شاخص ها افزایش ، کاهش یافته یا بدون تغییر در ماه گذشته است. برای محاسبه یک شاخص برای هر شاخص از پاسخ های پیمایشی استفاده می شود. هر شاخص با کم کردن درصد پاسخ دهندگان از کاهش درصد گزارش افزایش ، محاسبه می شود.
May 26, 15:30 2 ساعت و 13 دقیقه حراج صورتحساب 3 ماهه 0.13%
حراج صورتحساب 3 ماهه که در تقویم نمایش داده می شود ، متوسط بازده قبض های حراج وزارت خزانه داری ایالات متحده است. اوراق بهادار خزانه داری اوراق بهادار کوتاه مدت است که در مدت یک سال یا کمتر بلوغ می شوند. بازده قبض ها نشانگر بازده سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا زمان سررسید است. سرمایه گذاران بر نوسانات بازده نظارت می کنند و میانگین حراج در حراج را با نرخ در حراجی های قبلی همان امنیت به عنوان شاخص وضعیت بدهی دولت مقایسه می کنند.
May 26, 15:30 2 ساعت و 13 دقیقه حراج صورتحساب 6 ماهه 0.15%
حراج صورتحساب 6 ماهه که در تقویم نمایش داده می شود ، متوسط بازده قبض های حراج وزارت خزانه داری ایالات متحده است. اوراق بهادار خزانه داری اوراق بهادار کوتاه مدت است که در مدت یک سال یا کمتر بلوغ می شوند. بازده قبض ها نشانگر بازده سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا زمان سررسید است. سرمایه گذاران بر نوسانات بازده نظارت می کنند و میانگین حراج در حراج را با نرخ در حراجی های قبلی همان امنیت به عنوان شاخص وضعیت بدهی دولت مقایسه می کنند.
May 26, 17:00 3 ساعت و 43 دقیقه تعطیلات با هم
تعطیلات با بانک ها امروز بسته می شود.
May 26, 17:00 3 ساعت و 43 دقیقه حراج یادداشت 2 ساله 0.229%
مزایده یادداشت 2 ساله که در تقویم نمایش داده می شود ، متوسط بازده در اسکناس است که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به حراج گذاشته شده است. یادداشتهای ایالات متحده دارای 2 ، 3 ، 5 ، 7 و 10 سال سررسید هستند و هر شش ماه سود را پرداخت می کنند. بازده این اسکناس بیانگر بازده سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا زمان سررسید است. سرمایه گذاران بر نوسانات بازده نظارت می کنند و میانگین حراج در حراج را با نرخ در حراجی های قبلی همان امنیت به عنوان شاخص وضعیت بدهی دولت مقایسه می کنند.
May 26, 21:00 7 ساعت و 43 دقیقه BOK ساخت BSI 45 52.0
BOK ساخت BSI تولید BSI تولید شده توسط بانک کره ، نظر مدیران تولیدی را در مورد انتظارات تولید ، کتاب های سفارش و موجودی کالاهای نهایی نشان می دهد. خواندن بالا برای کره وون مثبت (یا صعودی) به نظر می رسد ، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) دیده می شود.
May 26, 21:00 7 ساعت و 43 دقیقه گزارش ثبات مالی RBNZ
گزارش ثبات مالی RBNZ گزارش ثبات مالی ، منتشر شده توسط Reserve Bank از نیوزیلند ، شش ماهه منتشر می شود. در گزارش ثبات مالی ، صداقت و کارایی سیستم مالی نیوزلند را ارزیابی و گزارش می کنیم.
May 26, 11:30 حساب جاری $0.868B $3.0B
حساب جاری حساب جاری که توسط Banco Central do Brasil منتشر شده است ، جریان خالص معاملات جاری از جمله کالاها ، خدمات و پرداختهای بهره به داخل و خارج از برزیل است. مازاد حساب جاری نشان می دهد که جریان سرمایه به برزیل از کاهش سرمایه فراتر می رود. خواندن بالا برای BRL مثبت (یا صعودی) به نظر می رسد ، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) دیده می شود.
May 26, 12:00 تصمیم نرخ بهره 2.0% 2.0%
تصمیم نرخ بهره تصمیم نرخ بهره توسط بانک ملی رومانی اعلام می شود. سیاست پولی به اقدامات انجام شده توسط مرجع پولی یک کشور ، بانک مرکزی یا دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی ملی خاص انجام می شود. این مبتنی بر رابطه بین نرخ بهره است که در آن می توان وام گرفت و عرضه کل پول.